Tarnów - tablica pamiątkowa księcia Romana Stanisława Adama Sanguszki

Tarnów - tablica pamiątkowa księcia Romana Stanisława Adama Sanguszki

Położenie: na budynku Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Niedomicka 20

Projektant: Roman Małek

Rok: VII 1997

Tablica z wyobrażeniem patrona szkoły.

Napis: KSIĄŻĘ ROMAN STANISŁAW/ ADAM SANGUSZKO "SYBIRAK"/ 1800 - 1881/ ..."Z PRZEKONANIA" POWSTANIEC 1830/31/ ZESŁANY NA SYBIR,/ W ŁAŃCUCHACH PRZEBYŁ ETAPAMI/ W CIĄGU 9 MIESIĘCY 3143 WIORSTY./ PIELGRZYM DO ZIEMI ŚWIĘTEJ/ WZÓR WSZELKICH CNÓT PATRIOTYCZNYCH./ NIESPOTYKANEGO HARY DUCHA/ I NIEZŁOMNEJ WOLI./ W DNIU 8 VII 1997r OBRANY PATRONEM/ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR10/ W TARNOWIE KLIKOWEJ/
FUNDATOR/ RODZINA XX SANGUSZKO/ Z SAO-PAULO BRAZYLIA/ Proj. ROMAN MAŁEK/ TARNÓW

Roman Stanisław Adam Sanguszko (24 IV 1800 - 26 III 1881), urodził się w Antoninach na Wołyniu. W młodości wstąpił do carskiej gwardii, ze względu na słabe zdrowie został zwolniony. Wraz z bratem Władysławem wiele podróżował po Europie. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, jako adiutant gen. Jana Skrzyneckiego. Brał udział m.in w bitwach pod Lubartowem i Zamościem. Po wzięciu do niewoli został pozbawiony tytułu szlacheckiego, majątku i zesłany na Syberię. Większość trasy do miejscowości Tobolsk przebył pieszo (2220 km). Stamtąd został przeniesiony na Kaukaz, gdzie odbywał przymusową służbę wojskową jako szeregowiec tengińskiego pułku piechoty. Podczas walk został ranny w nogę. W 1845 r. został zwolniony ze służby i pozwolono mu powrócić do rodzinnego majątku. Osiadł w Sławucie, gdzie uruchomił m.in. fabrykę sukna, którego główny skład znajdował się w Tarnowie. Założył ponadto cukrownię, papiernię, odlewnię żelaza. Rozwijał również stadninę koni i zaczął sprowadzać konie krwi arabskiej.

Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Stanis%C5%82aw_Sanguszko

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_sanguszko.jpg