Nowości

UAKTUALNIENIE Z 22 XII 2023 R.

 

Obszar

 

liczba wpisów

 

ostatni wpis

 

Województwo dolnośląskie

 

 108 -

Województwo kujawsko - pomorskie

13 -

Województwo lubelskie

 

130 -

Województwo lubuskie

25
 1. Zielona Góra - tablica zwycięstwa w II wś i powrotu Ziemi Lubuskiej do Macierzy 
 2. Zielona Góra - tablica w hołdzie poległym kapłanom w czasie II wś
 3. Zielona Góra - tablica upamiętniająca pierwszych mieszkańców po zakończeniu  II wś
 4. Zielona Góra - tablica upamiętniająca ofiary UB
 5. Zielona Góra - tablica upamiętniająca Komitet Obywatelski Solidarności Województwa Zielonogórskiego
 6. Zielona Góra - tablica upamiętniająca katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem
 7. Zielona Góra - tablica upamiętniająca generała Władysława Sikorskiego
 8. Zielona Góra - tablica upamiętniająca 300tną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem
 9. Zielona Góra - tablica upamiętniająca 25 - lecie Solidarności
 10. Zielona Góra - tablica pamięci żołnierzy powstania wielkopolskiego
 11. Zielona Góra - tablica pamięci żołnierzy powstania warszawskiego
 12. Zielona Góra - tablica pamięci ppłk Anatola Sawickiego
 13. Zielona Góra - tablica myśliwych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
 14. Zielona Góra - pomnik Żołnierzy Wyklętych
 15. Zielona Góra - pomnik Wydarzeń Zielonogórskich 1960
 16. Zielona Góra - pomnik Robotników Solidarności
 17. Zielona Góra - pomnik głaz 1000-lecia państwa polskiego
 18. Zielona Góra - pomnik Dobosza Powstania Wielkopolskiego
 19. Zielona Góra - pomnik bohaterów II wojny światowej
 20. Zielona Góra - pomnik 100-lecia odzyskania niepodległości
 21. Zielona Góra - głaz w hołdzie harcerzy
 22. Zielona Góra - głaz pamięci represjonowanych żołnierzy - górników
 23. Gorzów Wielkopolski - tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego
 24. Gorzów Wielkopolski - tablica katyńska
 25. Gorzów Wielkopolski - tablica i krzyż Solidarności

Województwo łódzkie

 60 -

Województwo małopolskie

 

 793
 1. Wysowa - Zdrój - cmentarz z I wojny światowej nr 50
 2. Tuchów - cmentarz z I wojny światowej nr 162
 3. Siemiechów - mogiła nieznanego żołnierza
 4. Siedliska - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 152
 5. Sękowa - cmentarz z I wojny światowej nr 79
 6. Roztoka - cmentarz z I wojny światowej nr 287
 7. Ropica Górna - Ruska - cmentarz z I wojny światowej nr 78
 8. Radocyna - cmentarz z I wojny światowej nr 43
 9. Przysłup - cmentarz z I wojny światowej nr 59
 10. Przegonina - Bodaki - cmentarz z I wojny światowej nr 69
 11. Małastów - cmentarz z I wojny światowej nr 65
 12. Lipna - cmentarz z I wojny światowej nr 45
 13. Gładyszów - Wirchne - cmentarz z I wojny światowej nr 61
 14. Długie - cmentarz z I wojny światowej nr 44
 15. Ciężkowice - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 141
 16. Chojnik - Zadziele - cmentarz z I wojny światowej nr 154
 17. Chojnik - Stadniczówka - cmentarz z I wojny światowej nr 155
 18. Chojnik - cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 148
 19. Blechnarka - cmentarz z I wojny światowej nr 49
 20. Banica - cmentarz z I wojny światowej nr 62

 

Województwo mazowieckie

 36  -

Województwo opolskie

 32
 1. Opole - tablica upamiętniająca ofiary PUBP
 2. Opole - tablica upamiętniająca Michaela von Matuschka
 3. Opole - tablica upamiętniająca deportacje działaczy polskich
 4. Opole - tablica Dekalog Polaka
 5. Opole - pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego

Województwo podkarpackie

 

 279  -

Województwo pomorskie

 

 65 -

Województwo śląskie

 

 202
 1. Katowice - Giszowiec  - pomnik poległych w postaniach śląskich i zamordowanych w obozach hitlerowskich

Województwo świętokrzyskie

 127
 1. Czarkowy - cmentarz wojenny
 2. Wiślica - pomnik - macewa upamiętniająca społeczność żydowską Wiślicy

województwo warmińsko-mazurskie

2 -

Województwo wielkopolskie

 23 -

Województwo zachodniopomorskie

87
 1. Trzebiatów- tablica pamięci żołnierzy poległych w czasie II wś
 2. Trzebiatów- tablica pamięci Sybiraków
 3. Trzebiatów- głaz hołdu dla żołnierzy 36 pp i 100 - lecia odzyskania niepodległości
 4. Świnoujście - tablica upamiętniająca żołnierzy 72 pp AK Ziemi Radomsko-Kieleckiej
 5. Świnoujście - tablica 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP
 6. Świnoujście - tablica 100-lecia ruchu harcerskiego
 7. Osinów Dolny - pomnik bitwy pod Cedynią
 8. Niechorze - głaz ustawiony w hołdzie niechorskim osadnikom
 9. Rewal - tablica upamiętniająca 63-cią rocznicę zakończenia II wś
 10. Rewal - tablica 100-lecia niepodległości
 11. Rewal - pomnik Sybiraków
 12. Rewal - głaz wdzięczności za powrót z zesłania
 13. Rewal - głaz upamiętniający Sybiraków
 14. Pobierowo - grób nieznanego żołnierza
 15. Niechorze - głaz ustawiony w hołdzie niechorskim osadnikom
 16. Międzyzdroje - tablica w hołdzie żołnierzom kresowym AK
 17. Kołobrzeg - tablica w hołdzie inwalidom wojennym RP
 18. Kołobrzeg - tablica upamiętniająca pierwszych mieszkańców po II wś
 19. Kołobrzeg - tablica pamięci poległych żołnierzy wojsk chemicznych
 20. Kołobrzeg - tablica pamięci poległych żołnierzy w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu
 21. Kamień Pomorski - tablica poświęcona zmarłym na Syberii
 22. Kołobrzeg - tablica upamiętniająca 10. rocznicę wyzwolenia Kołobrzegu
 23. Kamień Pomorski - tablica ku pamięci kombatantów RP i byłych więźniów politycznych
 24. Międzyzdroje - tablica pamięci Stanisława Kiałki
 25. Międzyzdroje - pomnik AK
 26. Międzyzdroje - krzyż katyński
 27. Kamień Pomorski - pomnik upamiętniający poległych za polskość
 28. Kamień Pomorski - pomnik Józefa Piłsudskiego
 29. Kamień Pomorski - głaz upamiętniający przedwojenną żydowską społeczność miasta
 30. Gryfice - tablica upamiętniająca zakończenie II wś
 31. Gryfice - tablica upamiętniająca Solidarność
 32. Gryfice - tablica upamiętniająca pastorów ewangelickich z Gryfic
 33. Gryfice - tablica Sybiraków
 34. Gryfice - pomnik bojowników o polskość Ziemi Gryfickiej
 35. Cerkwica - tablica pamięci rodaków, którzy zginęli w czasie II wś
 36. Cerkwica - głazy upamiętniające martyrologię narodu polskiego

Kraków

 

 116 -

Tarnów

 141

 -

Warszawa

249
 1. Warszawa - upamiętnienie Stefana Starzyńskiego
 2. Warszawa - tablica w hołdzie nauczycielom tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej
 3. Warszawa - tablica upamiętniająca rozstrzelanych przez Niemców powstańców warszawskich
 4. Warszawa - tablica upamiętniająca przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
 5. Warszawa - tablica upamiętniająca poległych i zamęczonych harcerzy 5 Warszawskiej Drużyny
 6. Warszawa - tablica upamiętniająca III Zgrupowanie Konrad AK
 7. Warszawa - tablica upamiętniająca 25-lecie powstania Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
 8. Warszawa - tablica Tchorka upamiętniająca rozstrzelanie 130 Polaków
 9. Warszawa - tablica Tchorka upamiętniająca natarcie 14 p.p. LWP
 10. Warszawa - pomnik Polaków zamordowanych w Ponarach przez Litwinów
 11. Warszawa - Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
 12. Warszawa - pomnik Józefa Piłsudskiego
 13. Warszawa - pomnik Braterstwa Broni Polsko-Kanadyjskiego
 14. Warszawa - pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego
 15. Warszawa - pomnik "Chwała Lotnikom Polskim"
 16. Warszawa - katakumby na Cmentarzu Powązkowskim
 17. Warszawa - głaz pamięci żołnierzy batalionu AK "Czata 49"
 18. Warszawa - głaz pamięci żołnierzy AK przebijających się z Lasów Chojnowskich
 19. Warszawa - grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
 20. Warszawa - grób mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszka"
 21. Warszawa - grób gen. dyw. Franciszka Kamińskiego
 22. Warszawa - grób gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nil"

Zagranica

 

 61
 1. Norymberga - Muzeum procesów norymberskich
 2. Monachium - pomnik ofiar narodowego socjalizmu

Razem

 2549