Tarnów - tablica pamiątkowa Drużyny Strzeleckiej

Tarnów - tablica pamiątkowa Drużyny Strzeleckiej

Położenie: Za katedrą, na budynku Kanonii

Rok: 1934/ 1997

Napis: W TYM DOMU/ MIEŚCIŁA SIĘ XIV POLSKA/ DRUŻYNA STRZELECKA/ I KOMENDA OBWODU/ I STĄD W SIERPNIU 1914/ ROKU WYRUSZYŁO 130/ DRUŻYNIAKÓW NA PO-/ -LA WALK./ W DWUDZIESTĄ RO-/ -CZNICĘ WYMARSZU TA-/ -BLICĘ TĘ WMUROWANO./ TABLICĘ ODTWORZONO STARANIEM/ RADY MIEJSKIEJ I MUZEUM W TARNOWIE/ W 1997 R.

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_strzelcy.jpg