Tarnów - obelisk poświęcony "Obrońcom Ojczyzny"

Tarnów - obelisk poświęcony "Obrońcom Ojczyzny"

Położenie: u zbiegu ulic Szkotnik i Mościckiego, na terenie przylegającym do Izby Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział w Tarnowie

Rok: 2002

Obelisk składa się z dwóch dużych głazów granitowych z tablicami inskrypcyjnymi. Głazy są ułożone na postumencie z płyt granitowych.

Napis: OBROŃCOM OJCZYZNY
tablica na lewym głazie: SZP-ZWZ-AK/ 1939-1945/ ARMIA KRAJOWA/ 16pp ZIEMI/ TARNOWSKIEJ/ V2, JAMNA
tablica na prawym głazie: TU STACJONOWAŁ/ 16pp ZIEMI/ TARNOWSKIEJ/ 1918-1939/ HRUSZÓW - PSZCZYNA

Źródło:

  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, Tarnów 2008

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_obroncy.jpg