Tarnów - kwatera zasłużonych

Tarnów - kwatera zasłużonych

Położenie: kwatera zasłużonych na Starym Cmentarzu

 

Wykaz pochowanych (są tu też pochowani nieznani z imienia i nazwiska):

Godfrejow Józef junior (1842-1887), inżynier, powstaniec styczniowy.

Godfrejow Józef senior (1813-1880), inżynier, wziął udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku uciekł na Śląsk, następnie osiadł w Galicji.

Kruszyna Franciszek (17 VIII 1889- 27 V 1940), urodził się w Biskupicach koło Wieliczki, ukończył gimnazjum w Podgórzu, był członkiem Sokoła. W 1914 r. został zmobilizowany do armii austriackiej, następnie w II Brygadzie Legionów Polskich, w której służył do 1917 r. W 1920 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczo - Leśnym Politechniki Lwowskiej. w tym czasie walczył w obronie Lwowa, następnie jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Oprócz pracy na stanowisku inspektora rolniczego uczył w szkole w Łososinie Górnej, a następnie w Grybowie i Tarnowie (II i I Gimnazjum). W latach 30-tych był w Tarnowie prezesem Związku Legionistów Polskich. W czasie II wś był jednym z głównych organizatorów tajnego nauczania. Został zamęczony przez gestapo w ich siedzibie przy ulicy Urszulańskiej.

Otfinowski Michał (1847-9 VIII 1904), urodził się w Bochni, walczył w powstaniu styczniowym, z żoną Marią z Dobrzańskich Otfinowską (1851 - 1923)

Langie Wincenty Jan (22 I 1874- 26 III 1940), podpułkownik Wojska Polskiego, służył w wojsku austriackim, w 1918 r. wziął udział w obronie Lwowa.

De Saint Paul Coligny le Riche Alfred Ludwik Jan (1838 - 28 I 1866), pracował w Tarnowie jako prawnik w Sądzie Obwodowym.

Zajtz Jurand Tadeusz (27 IV 1898 - 17 VII 1940), urodził się w Piotrkowie, od 1914 r. słuzył w Legionach, po I wś w Wojsku Polskim.

Kępiński Adam (1888 - 26 I 1941), legionista.

Udrycki Nałęcz Jan (1827 - 15 I 1907), urodził się w Czerniowcach, walczył w powstaniu styczniowym, wzięty do niewoli kilka lat spędził na zesłaniu do Syberii. Po powrocie osiadł w Tarnowie. Był dyrektorem biur pomocniczych Sądu Obwodowego, udzielał się w pracach społecznych i charytatywnych.

Waleszczyński Ferdynand (1843 - 9 III 1905), urodził się w Ujściu Jezuickim, walczył w powstaniu styczniowym.

Bogdanowski Ignacy (1809 - 7 XII 1886), żołnierz powstania listopadowego, urzędnik w Tarnowie.

Lewandowski Leon (1840 - 29 VI 1905), urodził się w Zakliczynie, walczył w powstaniu styczniowym, wzięty do niewoli został zesłany na Sybir, gdzie przebywał w latach 1863-1869.

Kulka Michał (30 IX 1893 - 28 V 1932), urodził się w Tarnowie, służył w Legionach; kamieniarz.

Langner Tadeusz (1899 - 1919), podoficer 1 PP Legionów, poległ na froncie litewskim pod Czabiszkami.

Kołtun Aleksander (1894 - 7 X 1918), legionista.

Kosiba Józef (1900 - 13 XII 1918), żołnierz 2 P Ułanów, więziony w miejsocowści Chust (miejsce internowania Polskiego Korpusu Posiłkowego).

Trybska Józefa (? - 1848)

Klimek Antoni (1897 - 26 II 1928), legionista.

Jewuła Jakub (1895 - 18 VI 1931), legionista.

Fuss Marian (1893 - 3 VI 1931), legionista 3 PP II Brygady.

Zajezierski Leon (1900 - 1924), legionista, urzędnik oddziału Banku Polskiego w Tarnowie.

Trocki Józef (25 III 1841 - 17 I 1918), urodził się w Augustowie. Walczył w powstaniu styczniowym, a po jego upadku uciekł z terenu zaboru rosyjskiego na teren Prus, skąd później został wydalony. w latach 80-tych XIX w. osiadł w Tarnowie.

Kawalec Józef (25 I 1900 - 24 II 1931), legionista.

Żolnasz Franciszek (? - 1919), legionista.

Szpunar Bolesław (1892 - 25 XII 1914), porucznik piechoty, urodził się w Wieliczce, tam też ukończył Gimnazjum. Należał do Związku Strzeleckiego, był sekretarzem oddziału w Wieliczce. Poległ w bitwie pod Łowczówkiem.

Szpunar Mieczysław (1895 - 15 II 1915), brat Bolesława, służył w 3 baonie 1 pułku, urodził się w Rzeszowie, zmarł z ran w Tarnowie.

Zaraza Józef (1891 - 10 X 1918), legionista 5 baonu 4 PP.

Zdebski Józef (? - 27 III 1918), legionista

Singer Józef (23 XII 1853 - 6 II 1919), sierżant Legionów II Brygady 16 kompanii.

Kornaus Franciszek (1898 - 1 V 1937), legionista 2 PP

Hickel Władysław (1871 - 10 II 1923), pułkownik WP, legionista. Dowódca 12 brygady 1 Batalionu Zapasowego 17 PP Wojska Polskiego. Służył w 3 Dywizji Strzelców Polskich. W czasie I wś Dowódca Polskiej Szkoły Oficerskiej w Nowo Nikołajewsku na Syberii, gdzie przebywał w niewoli.

Walat Jan (12 IX 1896 - 14 XI 1932), sierżant 1 PP I Brygady, po wojnie policjant.

Molczyk Józef (1897 - 12 II 1930), legionista.

Bidas Wincenty (? - 11 VII 1932), legionista.

Czernoch Ignacy Marian (1897 - 1940), legionista 1 PP I Brygady, urodził się w Dębnie, w okresie międzywojennym pracownik magistratu tarnowskiego.

Łazarski Józef (? - 8 VIII 1933), legionista.

Masłowiec Józef (? - ?), legionista, lat 40.

Kura Leon (1899 - 27 XII 1924), legionista, urodził się w Biadolinach.

Łysoń Jan (1896 - 21 VII 1936), urodził się w Filipowicach, legionista 2 PP II Brygady.

Rode Józef Andrzej (1841 - 11 I 1893), urodził się w Szamotułach, walczył w powstaniu styczniowym. Po jego upadku zamieszkał w Tarnowie. Wraz z nim spoczywa tu Agnieszka Rode z d. Minkwitz (1861-1916)

Solecki Stanisław (27 IX 1894 - 3 VI 1936), legionista. Urodził się w Tarnowie. Służył w 5 PP II Brygady. Uczestniczył w bitwie pod Łowczówkiem. W 1916 r. wzięty przez Rosjan do niewoli, z której uciekł w 1918 r. Po wojnie pracował w PKP.

Curyło Józef (1900 - 1 X 1935), legionista II Brygady. Wraz z nim leży w mogile Andrzej Adamus (11 V 1952 - 25 VIII 1990).

Bieszczad Edward (15 VII 1896 - 10 IX 1935), legionista, urodził się w Tarnowie.

Stojowski Stanisław Jordan (1806 - 15 V 1891), urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Brał czynny udział w spisku przygotowującym powstanie w 1846 r. Pobity przez gromadę chłopską w czasie rabacji, jego zamek został zniszczony a on sam przekazany władzom austriackim. Dwa lata był więziony we Lwowie.

Kołodziejowski Hilary (1810 - 13 VI 1863), oficer wojsk pruskich, polskich i francuskich.

Grodecki Marcin (1832 - 22 XII 1891), burmistrz Głogowa, osiadł w Tarnowie.

Krupski Andrzej (? - 1921), powstaniec styczniowy.

Chmielowski Teofil (1818 - 1880), powstaniec styczniowy.

Gąsior Jan (1824 - 7 I 1922), porucznik w oddziale gen. M. Langiewicza w czasie powstania styczniowego.

Kossowski Marian (? - 7 I 1938), sierżant legionista.

Malik Piotr (8 XI 1895 - 3 VI 1939), ułan 2. pułku Legionów Polskich.

Habura Franciszek (27 VIII 1843 - 22 IV 1921), urodził się w Woli Radłowskiej. Wziął udział w powstaniu styczniowym, walczył w bitwie pod Miechowem. Początkowo kształcił się w seminarium, lecz po upadku powstania opuścił je i podjął studia na UJ. Po ukończeniu studiów uczył w Samborze, Bochni i ostatecznie w Tarnowie. Uczył j. polskiego, niemieckiego, łaciny oraz propedeutyki filozofii. W 1907 r. otworzył prywatne gimnazjum żeńskie. Aktywnie działał na niwie społecznej, wielokrotnie wybierana go na radnego, w latach 1877-1884 był inspektorem szkolnym okręgu szkolnego tarnowskiego., dąbrowskiego i bocheńskiego. Pochowany wraz z żoną Jadwigą z d. Hanusz (? - 1926).

Raczyński Walenty (1843 - 19 I 1925), w czasie powstania styczniowego walczył w oddziale płk. D. Czachowskiego.

Szczepankiewicz Konstanty (1847 - 30 I 1925), w czasie powstania styczniowego walczył w oddziale płk. D. Czachowskiego.

Gostkiewicz Marian (1897 - 7 IV 1923), legionista.

Rydzyński Jan (29 VII 1840 - 6 VI 1929), urodził się w Łęgu, w czasie powstania styczniowego walczył pod Miechowem, Krzywopłotami pod dowództwem gen. M. Langiewicza.

Staszewski Walerian (1834 - 11 I 1905), walczył w powstaniu styczniowym, pracował jako dietariusz sądowy.

Mikoś Julian (1900 - 1925), w 1918 r. walczył w obronie Lwowa, robotnik w Warsztatach Kolejowych, piłkarz klubu sportowego Metal.

Mikoś Marian (1902 - 1928), młodszy brat Juliana, robotnik w Warsztatach Kolejowych, piłkarz klubu sportowego Metal.

Madej Jakub (1894 - I 1939), podoficer II Żelaznej Brygady Karpackiej Legionów Polskich. Urodził się w Krzyżu, wraz z Legionami walczył pod Posieczną, Nadwórną i Rafajłową, gdzie został ranny. Po kryzysie przysięgowym internowany w Witkowicach k. Krakowa. Następnie plutonowy w 16 PP w Tarnowie. Jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej (obrona Warszawy). Jeden z założycieli Związku Legionistów w Tarnowie.

Pabjan Adam (1895 - 14 III 1939), legionista.

Kuczyński Wiktor (22 II 1898 - 12 VII 1941), legionista, wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, urodził się w Pilźnie. Pochowany wraz z Marianem Kuczyńskim (30 I 1929 - 7 V 1996)

Bossowski Józef (25 XI 1900 - 114 V 1948), w 1914 r. wstąpił do I Brygady Legionów, po ich rozwiązaniu wrócił do domu, do Krakowa. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym był działaczem Związku Legionistów i prezesem Związku Rezerwistów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował w szpitalu wojskowym w Krakowie. W czasie kampanii wrześniowej służył jako komendant kadry sanitarnej. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie, uciekł z transportu, ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu w Złoczowie. Po powrocie do Tarnowa podjął działalność konspiracyjną w ramach struktur ZWZ i AK. Pomagał Żydom oraz uratował przygotowany przez Niemców sprzęt przemysłowy na wywózkę do Niemiec. Pełnił funkcję komendanta miasta. Pochowany wraz z Władysławą z d. Najderską Bossowską (28 I 1902 - 21 VII 1981).

Olszewski Kazimierz (4 III 1875 - 9 II 1947), legionista, pochowany wraz z żoną Zofią z Trencingerów Olszewską (5 IV 1885 - 31 III 1972)

Pilcer Juliusz Benedykt (24 III 1892 - 15 I 1929), legionista, następnie od 1918 r. kapitan w Wojsku Polskim. Pomnik ma oryginalną formę, gdyż zwieńczony jest czapką ułańską.

Korosteńska Zofia (1801 - 10 II 1881)

Majcher Jan (1879 - 19 V 1930), urodził się w Tarnowie. Od 1910 r. uczył przedmiotów ogólnokształcących, pszczelarstwa, miernictwa i niwelacji w Krajowej Szkole Ogrodniczej. Prekursor harcerstwa w Tarnowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Pochowany wraz z Michaliną Gliwą z d. majcher (30 VIII 1908 - 4 XI 1951).

Jaśkiewicz Władysław (1846 - 25 II 1927), urodził się w Żabnie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował jako adiunkt w Sądzie Obwodowym w Tarnowie. Następnie był sędzią w Żabnie. W 1870 r. był jednym z założycieli w Dąbrowie Tarnowskiej Towarzystwa Zaliczkowego. Przez kilka lat pracował w Rzeszowie, po śmierci żony w 1905 r. wrócił do Tarnowa. W 1912 r. został wybrany marszałkiem tarnowskiej Rady Powiatowej.

Pabian Adam (1895 - 1939), legionista.

Błażej Bolesław Wójcicki (14 II 1898 - 21 IX 1999), porucznik Wojska Polskiego, ps. "Jurand", urodził się w Janowicach. W Tarnowie związał się z Drużynami Strzeleckimi. Wstąpił do Legionów, uczestniczył w bitwie pod Łowczówkiem. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austro-węgierskiej i trafił na front włoski. Wzięty do niewoli przez Francuzów dostał się do armii gen. Hallera. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym służył w wojsku w stopniu chorążego. W 1939 r. konwojował dokumenty wojskowe do Rumunii. Stamtąd przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do polskiej armii. Po upadku Francji znalazł się w Szkocji, gdzie wstąpił do brygady spadochronowej gen. S. Sosabowskiego. Po powrocie do Polski w 1947 r. zamieszkał w Łodzi, gdzie pracował jako księgowy. Po przejściu na emeryturę powrócił do Tarnowa.

Kosowski Ignacy (13 I 1869 - 7 I 1938).

Filipek Stanisław (? - 10 IX 1919), legionista.

Na terenie kwatery zasłużonych znajdują się pomnik Rufina Piotrowskiego, kopiec powstańców oraz mogiła ofiar rabacji.

Źródło:

  • Sypek A., Cmentarz Stary w Tarnowie. Przewodnik, Tarnów 1999
  • http://www.tgn.diecezja.tarnow.pl/archiwum/171099/art5.htm

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera2.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera3.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera4.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera5.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera6.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera7.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera8.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera9.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera10.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera11.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera12.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera13.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera14.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera15.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera16.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_kwatera17.jpg