Tarnów - kaplica Martyrologii Polskiej w katedrze i drzwi przedsionka północnego

Tarnów - kaplica Martyrologii Polskiej w katedrze i drzwi przedsionka północnego

Położenie: Wewnątrz katedry.

Kaplica położona w przedsionku północnym, dobudowanym w 1897 r. z zabytkowym, najstarszym w katedrze portalem gotyckim z 1400 r. Do 2018 r. w ołtarzu znajdował się się namalowany przez Adama Faglio z Nowego Wiśnicza obraz bł. ks. Romana Sitko. Obecnie jest tam wystawiona potężna monstrancja. Na ścianie wewnętrznej znajduje się wykonana z brązu tablica z nazwiskami 24 zamordowanych podczas II wojny światowej kapłanów diecezji tarnowskiej. Nazwiskom i datom śmierci towarzyszą nazwy miejsca kaźni. Obecnie została zastąpiona przez nową i poprawioną tablicę. Ścianę północną zdobi sgraffitowa dekoracja wykonana przez J. Dutkiewicza w 1958 r., nawiązująca do suplikacji.

Napis: ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ/ ZA KOŚCIÓŁ I OJCZYZNĘ/ PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ/ KAPŁANI DIECEZJI TARNOWSKIEJ/ KS. JÓZEF BARDEL +21.08.1941 BIEGONICE/ KS. WINCENTY BIALIK +19.08.1942 DACHAU/ KS. WOJCIECH BIERNAT +28.05.1942 AUSCHWITZ/ KS. ALOJZY CAŁKA +06.06.1944 NOWE RYBIE/ KS. WŁADYSŁAW DESZCZ +21.08.1941 BIEGONICE/ KS. FRANCISZEK DRWAL +01.06.1944 BUCHENWALD/ KS. MIECZYSŁAW DYDYŃSKI +07.08.1944 RDZIOSTÓW/ KS. JÓZEF JURKOWSKI +17.06.1942 AUSCHWITZ/ KS. STANISŁAW KACZMARCZYK +31.08.1942 AUSCHWITZ/ KS. TADEUSZ KACZMARCZYK +21.08.1941 BIEGONICE/ KS. MIECZYSŁAW KLOCZKOWSKI +14.09.1942 DACHAU/ KS. JÓZEF KONDELEWICZ +24.06.1942 AUCHWITZ/ KS. TOMASZ LEŚNIAK +13.03.1941 NOWY SĄCZ/ KS. ANDRZEJ NIWA +...04.1940 CHARKÓW/ KS. WŁADYSŁAW OLEARCZYK +03.08.1943 DACHAU/ KS. JÓZEF PACIOREK +17.06.1942 AUSCHWITZ/ KS. FRANCISZEK PAJDO +04.05.1945 DACHAU/ KS. JÓZEF PALEWSKI +06.08.1944 WARSZAWA/ KS. WOJCIECH PAPIEŻ +15.12.1942 DACHAU/ KS. JAN PYZIKIEWICZ +26.02.1943 AUCHWITZ/ KS. ADAM SEKUŁA +07.04.1941 NOWY SĄCZ/ BŁ. KS. ROMAN SITKO +12.10.1942 AUSCHWITZ/ KS. JÓZEF STABRAWA +17.08.1942 DACHAU/ KS. FRANCISZEK STASZAŁEK +16.05.1942 AUSCHWITZ/ KS. STANISŁAW SYPER +25.08.1942 DACHAU/ KS. PAWEŁ SZCZYGIEŁ +31.10.1942 AUSCHWITZ/ KS. ROMAN ULATOWSKI +26.06.1943 UNISZOWA/ KS. STANISŁAW WILK +08.06.1944 CZARNA/ KS. WOJCIECH ZIĘBA +03.08.1943 DACHAU/ 1939 - 1945

Napis na pierwszej tablicy: ZGINĘLI ŚMIERCIĄ/ MĘCZEŃSKĄ/ ZA KOŚCIÓŁ/ I OJCZYZNĘ †/ KAPŁANI DIECEZJI TARNOWSKIEJ/ KS. BARDEL JÓZEF 22 VIII 1941 GESTAPO/ KS. BIALIK WINCENTY 15 VIII DACHAU/ KS. BIERNAT WOJCIECH 17 V 1942 OŚWIĘCIM/ KS. DESZCZ WŁADYSŁAW 22 VIII 1941 GESTAPO/ KS. DRWAL FRANCISZEK 17 VI 1942 OŚWIĘCIM/ KS. DYDYŃSKI MIECZYSŁAW 7 VII 1944 GESTAPO/ KS. JURKOWSKI JÓZEF 19 VI 1942 OŚWIĘCIM/ KS. KACZMARCZYK STANISŁAW 31 VII 1942 OŚWIĘCIM/ KS. KLOCZKOWSKI MIECZYSŁAW 14 IX 1942 DACHAU/ KS. LEŚNIAK TOMASZ 13 III 1941 GESTAPO/ KS. PACIOREK JÓZEF 17 VI 1942 OŚWIĘCIM/ KS. PAJDO FRANCISZEK 4 V 1945 DACHAU/ KS. PAPIEŻ WOJCIECH 15 XII 1942 DACHAU/ KS. PYZIKIEWICZ JAN 13 III 1943 BRZEZINKA/ KS. OLEARCZYK LUDWIK 3 VIII 1943 OŚWIĘCIM/ KS. SEKUŁA ADAM 7 IV 1941 GESTAPO/ KS. SITKO ROMAN 13 X 1942 OŚWIĘCIM/ KS. STASZAŁEK FRANCISZEK 16 V 1942 OŚWIĘCIM/ KS. SYPER STANISŁAW 17 VI 1942 OŚWIĘCIM/ KS. SZCZYGIEŁ PAWEŁ 28 X 1942 BRZEZINKA/ KS. ULATOWSKI ROMAN 19 VI 1943 GESTAPO/ KS. WILK STANISŁAW 8 VII 1942 GESTAPO/ KS. ZIĘBA WOJCIECH 3 VIII 1943 DACHAU/ 1939 - 1945

Napis na obrazie: BŁOGOSŁAWIONY ROMANIE, KAPŁANIE MĘCZENNIKU/ ORĘDUJ PRZED MIŁOSIERNYM BOGIEM/ W TRUDNYCH SPRAWACH NASZYCH CZASÓW

Drzwi do przedsionka północnego umieszczono w 1982 r. Są one projektu Czesława Dźwigaja. Prezentują zrywy niepodległościowe Polaków i ich powiązanie z męką Chrystusa. Postaciom z wydarzeń historycznych (są to daty: 1830; 1863; 1914-1918; 1919-1920; 1939-1945; 1980) towarzyszy orzeł, symbol państwa. Jego postawa wiąże się nierozerwalnie z historią Polski, warto zwrócić uwagę na lata 1919-1920 gdzie wzlatuje przynosząc niepodległość i okres II wojny światowej. Orzeł stara się zasłonić własną piersią niewinnych cywilów rozstrzeliwanych przez Niemca. W węgarach umieszczono postacie polskich świętych, za antaby służą tu figury męczenników św. Wojciecha i św. Maksymiliana Kolbe.

Czarno-białe zdjęcie jest autorstwa D. Jarońskiego, pochodzi z 1984 r. i przedstawia pierwotny wystrój kaplicy.

Źródło:

  • http://www.katedra.tarnow.opoka.org.pl/ko.html
  • http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Turystyka/Tarnowskie-zabytki/Obiekty-zabytkowe-w-Starym-Miescie/Bazylika-Mniejsza-Katedra/Bazylika-Mniejsza-Katedra-Przedsionek-polnocny

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tarnow_ksieza.JPGb_150_100_16777215_00_images_tarnow2_tarnow_sitko3.JPG

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_ksieza.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_sitkokat.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_sitkokat2.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_sitkokat3.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_drzwikat.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_drzwikat2.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_drzwikat3.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tarnow_drzwikat4.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_sitko_stare.jpg