Tarnów - brama cmentarza żydowskiego

Tarnów - brama cmentarza żydowskiego

Położenie: skrzyżowanie ul. Szpitalnej ze Słoneczną

Rok: replika bramy wykonana w 1990 r., tabliczki z 1993 r.

Cmentarz żydowski w Tarnowie powstał zapewne przed 1581 r. W czasie II wojny światowej Niemcy dokonywali tu masowych egzekucji społeczności żydowskiej, np. od 11 do 18 VI 1942 r. zamordowano tu około 3000 osób. W 1976 r. cmentarz został wpisany na listę zabytków. Na zlecenie pełnomocnika The U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ministra Kultury i Sztuki wykonana została w 1990 r. replika bramy cmentarnej. Mimo licznych protestów ze strony władz samorządowych w 1991 r. za zgodą Żydowskiej Gminy Wyznaniowej ówczesny prezydent RP Lech Wałęsa wywiózł oryginalną bramę do Muzeum Holocaustu.

Napis (tabliczka z lewej) KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI/ KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOWIE/ CMENTARZ ŻYDOWSKI Z XVI W/ MIEJSCE EGZEKUCJI TYSIĘCY ŻYDÓW Z TARNOWA I OKOLIC/ ROZSTRZELANYCH TU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ/ COMITTEE FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS/ OF JEWISH CULTURE IN TARNOV/ JEWISH CEMETERY FROM XVI CENTURY/ HERE, THOUSANDS OF JEWS FROM TARNOV AND SURROUNDINGS/ WERE SHOT BY GERMANS DURING THE SECOND WORLD WAR/ WRZESIEŃ 1993/ SEPTEMBER 1993

Napis (tabliczka z prawej) For the dead and the living we must bear witness/ The United States/Holocaust Memorial Museum/ ORYGINALNĄ BRAMĘ CMENTARNĄ/ PRZEZ KTÓRĄ W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ PRZEPROWADZONO TYSIĄCE/ ŻYDÓW NA ROZSTRZELANIE PRZEWIEZIONO DO/ UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM W WASZYNGTONIE,/ GDZIE WZBOGACA STAŁĄ EKSPOZYCJĘ TEGO MUZEUM/ THE ORIGINAL GATES TO THIS CEMETERY,/ THROUGH WHICH THOUSANDS OF JEWS WERE MARCHED TO BE EXECUTED/ ARE ON DISPLAY AT THE/ UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM/ IN WASHINGTON/ MAJ 1990/ MAY 1990

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_brama.jpgb_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_cmzyd.jpg