Tarnów - Krzyż - nagrobki zamordowanych Żołnierzy Wyklętych

Tarnów - Krzyż - nagrobki zamordowanych Żołnierzy Wyklętych

Położenie: Cmentarz komunalny w dzielnicy Krzyż

W 2014 r. odkryto na terenie cmentarza komunalnego w Tarnowie - Krzyżu miejsca pochówku dwóch żołnierzy antykomunistycznego podziemia (Antoniego Trzepli i Jana Kmiecia). Pogrzebano ich skrycie, bez tabliczki i krzyża. Na miejscu spoczynku jednego z nich, Jana Kmiecia w latach 70-tych dokonano innego pochówku z murowanym nagrobkiem. 28 II 2015 r. dokonano powtórnego pochówku zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, miasta Brzeska i gminy Radgoszcz.

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci2.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci3.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci4.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci5.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci6.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci7.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_wykleci8.JPG

 

Antoni Trzepla (3 VI 1910 - 16 VI 1948), urodził się w Krakowie. Przed II wś pracował jako kierowca wiceministra Aleksandra Bobkowskiego, zięcia prezydenta I. Mościckiego. W okresie okupacji mieszkał w Przybysławicach, gdzie włączył się do działalności konspiracyjnej pod pseudonimem "Krakus".  Po zakończeniu działań wojennych nawiązał łączność z działającą w terenie „Armią Wyzwoleńczą” „Jastrzębia” Romana Horodyńskiego a potem Władysława  Pudełka „Zbroi”. 23 VI 1945 r. dowodził atakiem na Urząd Skarbowy w Brzesku, brał także udział w ataku na posterunek MO w Radłowie. We IX 1946 r. po raz pierwszy aresztowany i przetrzymywany w PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej zdołał uciec. Następnie nawiązał kontakt z grupą Józefa Jachimka. Ponownie został aresztowany 8 I 1948 r., a potem skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na 3-krotną karę śmierci. Został zamordowany w tarnowskim więzieniu.

Jan Kmieć (12 VII 1921 - 12 V 1948), urodził się w Radgoszczy. W czasie okupacji niemieckiej należał do AK podlegając organizacyjnie Zdzisławowi Baszakowi, ps. „Pirat”, Po zakończeniu wojny krótko pracował w MO, potem pracował we własnym warsztacie blacharskim. W VII 1947 r. nawiązał kontakt z Antonim Trzeplą. Po postrzeleniu w nogę, na dłuższy czas został wyłączony z działalności grupy. Mimo to, po aresztowaniu 9 I 1947 r. został potem skazany na 3-krotną karę śmierci i zamordowany w tarnowskim więzieniu.

 

Źródło:

  • http://www.tarnowiny.info/zychowska_x.htm

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_tar_kmiec.JPGb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_tar_trzepla.JPG