Tuchów - Dęby Katyńskie

Tuchów - Dęby Katyńskie

Położenie: Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Pomnik znajduje się między ulicami Kąpielową i Daszyńskiego

Napis: KATYŃ... ocalić od zapomnienia/ DĘBY PAMIĘCI/ gen. STANISŁAWA ORLEWICZA/ (1887-1940)/ ZYGMUNTA PIOTROWSKIEGO/ (1891-1940)/ płk. dypl. JANA WŁADYSŁAWA/ ROZWADOWSKIEGO/ posadzone z inicjatywy/ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TUCHOWA/ 28 kwietnia 2009 r./ 26 kwietnia 2013

Pierwsze zdjęcie (tuchow_deby) pochodzi sprzed 2013 r. zanim dopisano kolejną osobę. Ostatnie zdjęcie zostało zrobione przez Maćka Maziarkę w czasie uroczystości odsłonięcia obelisku w IV 2013 r.

Stanisław Orlewicz (2 IV 1887 - 1940), urodził się w Warszawie, w 1913 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, otrzymał dyplom lekarski. Uczestniczył w I wojnie światowej. po jej zakończeniu w czasie wojny polsko-bolszewickiej był szefem sanitarnym 11 Dywizji Piechoty. W 1928 r. został wykładowcą w Wyższej Szkoły Wojennej. Został mianowany podpułkownikiem 18 II 1930, a pułkownikiem 1 I 1936. W czasie kampanii wrześniowej 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w X 2007 został awansowany pośmiertnie do stopnia generała brygady.

Zygmunt Piotrowski (6 II 1891 - 1940), urodził się w Tuchowie. Uczył się w Tarnowie i Nowym Sączu. W 1912 r. wyjechał do USA, gdzie początkowo pracował jako robotnik, a później rozpoczął studia. W 1915 r. wstąpił do redakcji "Dziennika Ludowego". Był też sekretarzem i prelegentem Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Chicago oraz członkiem Związku Socjalistów Polskich w Stanach Zjednoczonych. Po wybuchu I wojny światowej organizował kursy oficerskie. W I 1919 r. został mianowany porucznikiem Wojska Polskiego. W 1921 r. powrócił do kraju. W 1922 zostaje wybrany do Sejmu, gdzie pracował w komisji oświatowej. Był również sekretarzem Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów. Ponownie w Sejmie znalazł się w 1930 r. 3 X 1939 r. został we Lwowie aresztowany przez NKWD i wkrótce zamordowany.

Jan Władysław Rozwadowski (23 XI 1889 - 1940), urodził się w Majdanie Starym w powiecie Kamionka Strumiłowa. W 1899 r. rozpoczął naukę w Koszycach, którą kontynuował w szkole wojskowej w Hranicy na Morawach. Po jej ukończeniu w stopniu ppor. rozpoczął służbę w 4 p.uł. armii austriackiej. W 1914 r. ukończył szkołę wojenną we Wiedniu, awansując do stopnia porucznika. Został przydzielony do obrony twierdzy Przemyśl. W 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, a po zwolnieniu służył (w stopniu rtm.) w sztabie armii austriackiej 12 BPiech. i walczył na froncie włoskim. W 1918 r. wstąpił do WP. W latach 1922-1923 był zastępcą dowódcy 8 p.uł. W 1934 r. został przeniesiony w stan spoczynku. We IX 1939 r. był organizatorem Straży Obywatelskiej; aresztowany w XII 1939 r., wiosną 1940 r. zamordowany przez NKWD na Ukrainie.

 

Źródła:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Orlewicz
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Kazimierz_Piotrowski
  • http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp/16874

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie4_tuchow_deby.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie4_tuchow_deby2.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie4_tuchow_deby3.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie4_tuchow_debyods.jpg