Stary Sącz - kwatera wojenna z II wojny światowej

Stary Sącz - kwatera wojenna z II wojny światowej

Położenie: Stary Sącz, gmina Stary Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie
na cmentarzu komunalnym

Kwatera ma kształt prostokąta, na przeciw wejścia znajduje się pomnik w formie tryptyku, zwieńczony wysokim krzyżem z koroną cierniową. Po bokach jak i pośrodku pomnika znajdują się tablice inskrypcyjne. Przed nim po bokach rozstawione na postumentach dwa stylizowane znicze. Sama kwatera rozdzielona jest alejką na dwie, obramowane krawężnikiem części. Są tutaj umieszczone małe, betonowe pomniki nagrobne z mosiężną tablicą nagrobną. Nad nimi umieszczono metalowe emblematy w formie krzyży z motywem korony cierniowej, trójkąta z literą P i antycznego hełmu. Na niektórych nagrobkach znajduje się emblemat oddziału AK dowodzonego przez Juliana Zubka ps. „Tatar”.

Napis na pomniku: BOJOWNIKOM W HOŁDZIE/ MIASTO STARY SĄCZ/ 1939 1945

Napis na bocznej tablicy: KOMU DROGA DO NIEBA/ 1939 1945/ ŚP/ PAMIĘCI BOHATERÓW/ KTÓRZY ZGINĘLI W WALCE/ Z HITLERYZMEM/ W OŚWIĘCIMIU/ KS. KONDOLEWICZ JÓZ. LAT 71/ BARAŚCIAK STAN. 26/ BAZIAK WŁADYSŁAW 30/ BORKOWSKI ROMAN 28/ BĘBENKOW ANIELA 36/ BOCHYŃSKI WIESŁ. 23/ CABALSKI JAN 17/ DANIELSKI FRANC. 39/ RYNGE WŁADYSŁAW 40/ INŻ. EMINOWICZ JUL. 42/ ESSEN GERARD 36/ GĄNCARCZYK WŁAD. 43/ GÓRSKI TADEUSZ 38/ GUC ANTONI 44/ HAJDYŁO ALOJZY 26/ HANKE WILHELM 56/ JEŻOWSKA STAN. 46/ JĘDRZEJOWSKI JAN 48/ JARZĘBIŃSKI WŁAD. 47/ KRONENBERG MIECZ. 29/ KOSTRZEBA WINCEN. 40/ KOWAL FERDYNAND 55/ KOZANKIEWICZ ZBIG. 27/ KWIATKOWSKI FRANC. 48/ KUBOWICZ MARIA 35/ LEŚNIAK MICHAŁ 42/ LEŻAŃSKI WŁADYSŁ. 39/ LIPIŃSKI WIKTOR 22/ MALIK ZYGMUNT 48/ MICHALIK JÓZEF 37/ MYĆ MIECZYSŁAW 31/ NOWAK TADEUSZ 38

Napis na bocznej tablicy: KOMU DROGA DO NIEBA/ 1939 1945/ ŚP/ PAMIĘCI BOHATERÓW/ KTÓRZY ZGINĘLI W WALCE/ Z HITLERYZMEM/ W MAUTHAUSEN/ BETLEJ MICHAŁ LAT.39/ JASKÓŁKA WINCENT 40/ KUBOWICZ JAN 32/ KUBOWICZ STAN. 35/ MŁYŃSKI JULIAN 39/ STECKI STANISŁ. 37/ SZEWCZYK JÓZEF 36/ W FLOSSENBURGU/ BAYER RYSZARD 30/ KMIETOWICZ KAZIM. 26/ PROF. ZIELIŃSKI EUG. 42/ W DACHAU/ KOSIŃSKI MARIAN 51/ W GROSS-ROSEN/ BRYNIARSKI KAZIM. 36/ W BUCHENWALDZIE/ SKOCZEŃ WŁADYSŁ. 53/ PIERZGA JAN 35/ W WARSZAWIE/ BIENIAS JAN 25/ W PUSTKOWIU/ KOŁACZKOWSKI MARC. 33/ W LITOMIERZYCACH/ PRZYBYŁOWICZ TEOF. 40/ W LIDZIE/ BOCZEK WŁADYSŁ. 44/ W WYSOKIEM/ KONDOLEWICZ ANAT. 24/ DUDA FRANCISZEK 34/ SITWIEJKI JAN LAT 30/ W KRAKOWIE/ GILEWICZ STEF. LAT 40/ SOJKA MARIAN 25/ W JAŚLE/ WALENTAS WŁAD. 40/ W IWONICZU/ STANISZEWSKI JAN 35/ W MAJDANKU/ ŚMIAŁEK STANISŁAW 35/ KORONA IGNACY 48/ W NOWYM SĄCZU/ PODKOMORZY JAN 37/ W STARYM SĄCZU/ GURGUL JAN 33/ GOLONKA JÓZEF 43/ TRYSTUŁA WŁAD. 33/ W STAREJ HUCIE/ KORONA WOJCIECH 28/ W NYSIE/ ŚMIAŁEK BOLESŁ. 26/ PARTYZANCI/ W PIWNICZNEJ/ KMIETOWICZ JÓZ. 23/ ZIĘBA JAN 21/ KAPTURKIEWICZ WŁ. 19/ KLISOWSKI JÓZ. 24/ KONDOLEWICZ ADAM 21/ W TARNOWIE/ BIENIAS WŁAD. 19/ W STARYM SĄCZU/ NOWAK MARIAN 18/ TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE

Napis na tablicy środkowej: POLEGLI NA POLU CHWAŁY/ CHMURA JAKÓB WITOLD - PUŁKOWNIK W.P. LAT 40/ MŁYŃSKI STANISŁAW - MAJOR 54/ CYCOŃ STANISŁAW - KAPITAN 41/ JYRECKI MARIAN - ROTMISTRZ 31/ SIKORA ROMAN - PORUCZNIK 29/ SZEWCZYK STANISŁAW - PORUCZNIK 24/ PAŁACH STANISŁAW - PODPORUCZ. 31/ KORONA KAROL - KAP. PODCH. 30/ BOREK WIKTOR - BOSMAN 38/ ŚWIEBOCKI IGNACY MAT ZAWOD. 27/ GRYŹNIAK KAZIMIERZ ST. MARYN. 23/ MICHALIK TADEUSZ KAPRAL 26/ SKWARZO ADAM KAPRAL 29/ NOWAK JÓZEF ST. STRZELEC 37/ PASOŃ WOJCIECH STRZELEC 25/ ZIĘBA TADEUSZ STRZELEC 33/ DZIEDZIC WŁADYSŁAW STRZELEC 23/ WAŃCZYK TADEUSZ STRZELEC 27/ WĄCHAŁA FRANCISZEK STRZELEC 37/ ZAMORDOWANI W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH/ ZALESIEŃSKI ANTONI - ROLNIK LAT 60/ KUMALA JÓZEF - NAUCZYCIEL 29/ PIERZGA JAN - ROLNIK 35/ LASKOŚ MARIAN - NAUCZYCIEL 45/ LASKOŚ WŁADYSŁAW - KOLEJARZ 43/ CZEŚĆ BOHATEROM


Napis na tablicy środkowej, na dole: W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM/ 9 KOMP. 3 BAONU 1 PUŁKU/ STRZELCÓW PODHALAŃSKICH/ ARMII KRAJOWEJ ODDZ. PART."TATAR"/ STAROSĄDECKIEJ PLACÓWKI/ ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ/ ARMII KRAJOWEJ "ŚWISŁOCZ"/ WOJSKOWEJ SŁUŻBY OCHRONY POWSTANIA/ 1939-1945/ DLA CZCI I TRWAŁEJ PAMIĘCI/ W STARYM SĄCZU GRODZIE ŚW. KINGI/ 1994 R

Tabliczki nagrobne:

Ś.P./ KAPTURKIEWICZ/ WŁODZIMIERZ/ LAT 19/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W PIWNICZNEJ DN. 8.10.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KLISOWSKI JÓZEF/ LAT 24/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W PIWNICZNEJ DN. 8.11.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ TRYSTUŁA WŁADYSŁAW/ LAT 33/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W STARYM SĄCZU DN. 3.3.1943/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KONDOLEWICZ ADAM/ LAT 24/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W PIWNICZNEJ DN. 20.6.1944r/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KLETA DAMAZY/ KAPRAL W.P./ LAT 25./ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ ŻOŁNIERZA/ W OBRONIE OJCZYZNY/ POD KROŚCIENKIEM DN. 3.9.1939/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ ŚWIEBODZKI WŁODZIMIERZ/ LAT 25/ PARTYZANT ODDZ. "ŚMIAŁEGO"/ ZMARŁ Z WYCZERPANIA/ DN. 16.9.1946/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ PPŁK. W.P. FRANCISZEK/ ZNAMIROWSKI/ BYŁY WIĘZIEŃ POL. KONC./ OBOZU HITL. GUSEN/ * 15 1 1894 + 19 8 1972/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Ś.P./ CIAPALSKI JÓZEF/ UR. 14 03 1909 ZM 8 03 1982?/ WIĘZIEŃ OŚWIĘCIMIA/ I MAUTHAUSEN GUSEN

Ś.P./ BARAŚCIAK ANTONI/ B. WIĘZIEŃ OBOZU KONCENT./ W OŚWIĘCIMIU/ * 13.VI.1886 + 9.11.1953/ CZEŚĆ BOHATEROM

BOLESŁAW PORĘBSKI/ LAT 54/ PARTYZANT/ "ZAWISZY I TATARA"/ PSEUD. "SOKÓŁ"/ +.26.03.1980/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ SZEWCZYK JAN/ LAT 50/ PARTYZANT - SZEF/ ODDZ. "TATARA" PS. "HANS"/ ZMAR W GŁUCHOŁAZACH/ 19. 08. 1969/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ REPELEWICZ/ WŁODZIMIERZ/ LAT 60/ PARTYZANT ODDZ. "TATARA"/ PS. "WILK"/ ZMARŁ DN. 2. 02. 1968/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ ŻABECKI BOLESŁAW/ LAT 48/ PARTYZANT ODDZ. "TATARA"/ PS. "ŻAK"/ ZMARŁ 27.10.1967/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ UCZKIEWICZ DAMIAN/ LAT 35/ PARTYZANT ODDZ. "TATARA"/ PS. "DAN"/ ZMARŁ NAGLE/ W KAMIENNEJ GÓRZE/ 15.7.1959/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KAZIMIERZ UCZKIEWICZ/ LAT 57/ PARTYZANT ODDZ. "TATARA"/ PS. "SZARY"/ ZMARŁ 1.02.1977 W NOWEJ RUDZIE/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ EUGENIUSZ JAWOR/ LAT 69/ PARTYZANT ODDZ. "TATARA"/ PS. "ANTEK"/ ZMARŁ 3.07.1993/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ CZESŁAW LENCZOWSKI/ 13 03. 1905 - 28. 03. 1984/ ARTYSTA MALARZ/ B. UCZESTNIK RUCHU OPORU/ WIĘZIEŃ POLITYCZNY/ OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH/ OŚWIĘCIMIA I FLOSSENBURGA/ CZEŚĆ BOHATEROM/ Ś.P./ ANNA LENCZOWSKA/ ZMARŁA 29 07.1996

Ś.P./ MGR GAWROŃSKI ROMAN/ 6.8.1911 +14 3 1982/ UCZESTNIK RUCHU OPORU/ WIĘZIEŃ POLITYCZNY/ OBOZU/ KONCENTRACYJNEGO/ SACHSENHAUSEN/ NUMER 27398

Ś.P./ SKOCZEŃ LUDWIK/ SIER. WP./ *16 7 1898 + 21 3 1981/ PRZEBYWAŁ W OBOZACH/ OŚWIĘCIM MAUTHAUSEN - GUSEN/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Ś.P./ CZECH MIECZYSŁAW/ * 04.12.1913 + 25.02. 1974/ BYŁY CZŁONEK Z.W.Z./ WIĘZIEŃ POLITYCZNY/ OBOZU KONC. OŚWIĘCIM/ BUCHENWALD

Ś.P./ KLER MARIAN/ * 12.05.1904 + 16.06. 1973/ BYŁY CZŁONEK Z.W.Z./ WIĘ/ ZIEŃ POLITYCZNY OBOZU/ OŚWIĘCIM BUCHENWALD/ DŁUGOLETNI PREZES/ KOŁA ZBOWID/ W STARYM SĄCZU

Ś.P./ JAN ZIĘBA/ 1888 - 1971/ Z ODDZ. BCH. "JUHAS"/ PSEUD. "DĄB"/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ JAN MIGACZ/ * 10.11.1906 + 27.07. 1976/ ORGANIZATOR TAJNEGO/ NAUCZANIA ZASŁUŻONY/ DZIAŁACZ OŚWIATOWY/ SPOŁECZNO - POLITYCZNY

Ś.P./ STACHYRA JAKUB/ * 17.VII.1904 + 27.VI.1975/ BYŁY WIĘZIEŃ POLITYCZNY/ OBOZU KONCENTRACYJNEGO/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ HEJMEJ JÓZEF/ * 28.7.1901 + 10.2.1976/ BYŁY UCZESTNIK/ RUCHU OPORU B.CH./ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KS. KANONIK/ JAN NIEDOJADŁO/ BYŁY WIĘZIEŃ OBOZÓW/ KONCENTRACYJNYCH/ W OŚWIĘCIMIU I DACHAU/ * 11.07.1893 +15.02.1968/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ WALIGÓRA Z WAJMANÓW/ WERONIKA/ B. WIĘŹNIARKA OBOZÓW/ SZEBNIA - PŁASZÓW/ * 25.I.1893 + 27.XI.1964/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ RYBOŁOWICZ KAZIMIERZ/ BYŁY WIĘZIEŃ OBOZU KONCENTRACYJNEGO/ W GROSS - ROSEN/ *2.3.1905 +24.4.1955/ RYBOŁOWICZ JÓZEFA/ Z D. ZNAMIROWSKA/ BYŁY WIĘZIEŃ OBOZU KONCENTRACYJNEGO/ W RAVENSBRUCK/ *1.12.1904 +2.1?7?.1986/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ PODKOMORZY ANNA/ WDOWA PO BYŁYM WIĘŹNIU/ POLITYCZNYM AKTYWISTKA/ PZBWP./ * 23.7.1907 + 12.2.1953/ PROSI O MODLITWĘ

Ś.P./ TADEUSZ JAWOR/ *21.08.1910 +22.07.1979/ BYŁY CZŁONEK RUCHU/ OPORU WIĘZIEŃ POLITY-/ CZNY OBOZÓW KONCENTR./ W OŚWIĘCIMIU - BRZEZIŃCE/ I ORANIENBURGU

Ś.P./ MIKOŁAJ OBRZUD/ *4.12.1916 +2.12.1987/ BYŁY WIĘZIEŃ POLITYCZNY/ OB. KONCENTRACYJNYCH/ OŚWIĘCIM - BRZEZINKA/ I MAUTHAUSEN

Ś.P./ GURGUL/ KAZIMIERZ/ UR- 17.01.1917/ ZM- 30.09.1994/ BYŁY WIĘZIEŃ OBOZU/ KONCENTRACYJNEGO/ GROSS-ROSEN/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ JANIK TADEUSZ/ *5.7.1925 +17.1.1987/ BYŁY PARTYZANT/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KĄCKI JÓZEF/ SIERŻANT W.P./ LAT 44/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ ŻOŁNIERZA/ W OBRONIE OJCZYZNY/ POD PRZEMYŚLEM DN. 2.11.1939/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ MACHOWSKI JÓZEF/ KPT W.P./ KOMBATANT 2 WOJNY/ ŚWIATOWEJ/ *20.8.1911 +15.3.1982/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Ś.P./ OTTO ŚMIAŁEK/ ROTMISTRZ Z 8 PUŁKU UŁA-/ NÓW UCZESTNIK KOMPANII/ WRZEŚNIOWEJ PARTYZANT/ A.K. PS. "KALINA"/ *14.VI.1916 +5.IX.1970/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ GURGUL JAN/ LAT 33/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W STARYM SĄCZU DN. 24.9.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ PODKOMORZY JAN/ LAT 37/ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW/ W NOWYM SĄCZU DN. 4.3.1942/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ ŚMIAŁEK BOLESŁAW/ LAT 26./ B. WIĘZIEŃ OBOZU KONCT./ W OŚWIĘCIMIU I NEUENGAMME/ W SKUTEK OBRAŻEŃ DOZNANYCH/ W OBOZIE ZM. W NYSIE 7.5.1946/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ ZIĘBA JAN/ LAT 21/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W PIWNICZNEJ DN. 13.8.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ KMIETOWICZ JÓZEF/ LAT 23/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W PIWNICZNEJ DN. 13.8.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM

Ś.P./ NOWAK MARIAN/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ PARTYZANTA/ OD KULI NIEMIECKIEJ/ W STARYM SĄCZU DN. 23.12.1944/ CZEŚĆ BOHATEROM


Źródło:

  • http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/661

 

b_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera2.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera4.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera5.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera6.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera7.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera8.jpgb_150_100_16777215_00_images_malopolskie6_stsacz_kwatera3.jpg