Gorzów Wielkopolski - tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego

Gorzów Wielkopolski - tablica upamiętniająca gen. Władysława Sikorskiego

Położenie: Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie
Na budynku Urzędu Miasta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 3-4

Rok: IX 2002

Napis: GENERAŁ BRONI/ WŁADYSŁAW SIKORSKI/ 1881 – 1943/ PREMIER RZĄDU RP/ NACZELNY WÓDZ PSZ/ WIELKI POLAK/ GORLIWY PATRIOTA/ walczył i zginął/ za naszą wolność/ GORZÓW WLKP WRZESIEŃ 2002

ZESŁAŃCY SYBIRU/ RODZINA KATYŃSKA/ MIESZKAŃCY MIASTA/ KOMBATANCI

 

Władysław Sikorski (20 V 1881 - 4 VIII 1943), generał, premier Rządu na uchodźstwie. Urodził się w Tuszowie Narodowym, wcześnie związał się z podziemiem niepodległościowym. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Następnie wziął udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu pełnił różne funkcje rządowe, był premierem kraju (1922-1923) i ministrem spraw wojskowych (1923-1924). Po przewrocie majowym został odsunięty na boczny tor, pozostając w opozycji do rządów sanacji. W okresie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Nawiązał ponowne stosunki dyplomatyczne z ZSRR, zerwane po inwazji Sowietów na Polskę 17 IX 1939 r. Na mocy układu Sikorski - Majski została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Zajął mocne stanowisko w sprawie zbrodni katyńskiej, wobec czego Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem na uchodźstwie. Zginął w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Jego śmierć do dziś wzbudza kontrowersje, nie wykluczono także sabotażu. Jakakolwiek byłaby prawda, śmierć Sikorskiego osłabiła głos Polski wśród sojuszników walczących z hitleryzmem.

 Źródło:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski

 

b_150_100_16777215_00_images_lubuskie_gorzow_sikorski.jpg