Lublin - tablica pamiątkowa księdza Aleksandra Dubiela

Lublin - tablica pamiątkowa księdza Aleksandra Dubiela

Położenie: wewnątrz kościoła p.w. św. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej.

Rok: 1992

Napis: Ś.P. KS./ ALEKSANDER/ DUBIEL/ 1906 - 1940/ ABSOLWENT KUL/ HARCMISTRZ CHORĄGWI LUBELSKIEJ/ WIKARIUSZ PARAFII ŚW. PAWŁA W LUBLINIE/ KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO/ JENIEC OBOZU W OSTASZKOWIE/ ZAMORDOWANY PRZEZ NKWD/ SŁUŻYŁ BOGU POLSCE I BLIŹNIM/ RODZINA KATYŃSKA PARAFIANIE/ AD 1992

Ks. Aleksander Dubiel (7 XII 1906 - 1940). Urodził się we Frampolu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. Aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 zostaje mianowany przez Naczelnika Głównej Kwatery Harcerstwa Harcmistrzem i powołany na stanowisko drużynowego drużyny zastępowych przy Komendzie Lubelskiej Chorągwi Harcerzy. W czasie kampanii wrześniowej służył w Wojsku Polskim jako kapelan. Po wkroczeniu Armii Czerwonej dostaje się do sowieckiej niewoli. Początkowo więziony jest w Kozielsku, następnie w Ostaszkowie. Został zamordowany wraz z innymi polskimi jeńcami w 1940 r.

Źródło:

  • http://grabek.info/cykl-2/ksiadz-aleksander-dubiel-1906-%E2%80%93-1940/

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_lublin_dubiel.jpg