Chełm - Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego

Chełm - Mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego

Położenie:  W dzwonnicy przy bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Lubelskiej

Rok: 1945

Znajduje się na parterze dzwonnicy. Znajduje się tu znicz o podstawie krzyża maltańskiego. Pod konfesją ustawiono urnę z prochami ofiar z miejsc straceń.

Napis: MAUZOLEUM/ POLEGŁYM/ ZA OJCZYZNĘ I NARÓD/ BOHATEROM -/ - MĘCZENNIKOM/ ZIEMI CHEŁMSKIEJ/ 1939-1945/ POMORDOWANYM/ POLAKOM/ NA WOŁYNIU/ 1943-44/ MIEJSCA/ MĘCZEŃSTWA/ KUMOWA DOLINA/ CHEŁM-TARGOWICA/ MAJDANEK/ OŚWIĘCIM/ DACHAU/ ORANIENBURG/ KATYŃ/ CHARKÓW/ MIEDNOJE

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_mauzoleum.jpg

 

Napis: PAMIĘCI/ PREZYDENTA RP/ LECHA/ KACZYŃSKIEGO/ JEGO ŻONY/ MARII/ I WSZYSTKICH OFIAR/ KATASTROFY/ SMOLEŃSKIEJ/ KATYŃ/ SMOLEŃSK/ 10.04.2010/ Poseł na Sejm RP/ Beata Mazurek

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_mauzoleum2.jpg

 

Również w dzwonnicy, na parterze, przy schodach znajdują się tablice pamiątkowe.

Napis: POLAKOM/ z Jagodzina i Rymacz – królewskich wsi na Wołyniu/ w 600 – lecie ich istnienia 1417 – 2017/ * poległym i zaginionym na wojnie 1939 – 45/ * zesłanym na Sybir w 1940 r./ * zamordowanym przez UPA w latach 1943 – 44/ * przesiedlonym z Wołynia w latach 1945 – 46/ Wdzięczni Potomkowie/ i Towarzystwo Rodzin Kresowych/ VII Światowy Zjazd Kresowian Ziemi Lubomelskiej i Wołynia/ Chełm 7-8.IX.2018 r.

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_wolyn2.jpg

 

Napis: KUMOWA DOLINA/ 3- 4 VII 1940/ BIEŃKOWSKI JERZY/ BIEŃKOWSKI EDWARD/ EPSZTEIN LEON/ GUTOWSKI PAWEŁ/ HUSKOWSKI STANISŁAW/ JANISŁAWSKI JÓZEF/ JANISŁAWSKI KAZIMIERZ/ KACZOROWSKI FELIKS/ KOWALEWSKI TADEUSZ/ KOCIUBA WINCENTY/ NIEWIDZIAJŁO MICHAŁ/ PAWŁOWSKI FELIKS/ PIWOWARSKI WACŁAW/ RUSEK JAN/ SZCZOTKA KAROL/ WILCZKIEWICZ STANISŁAW/ WISZ PAWEŁ/ WIŚNIEWSKI MICHAŁ/

KUMOWA DOLINA/ 3- 4 VII 1940/ PYSZORA STEFANIA/ MIRSKA MARIA/ SZWEDÓWNA STEFANIA/ BAŁAZY HENRYK/ GODLEWSKI MIECZYSŁAW/ KRAWCZYK STANISŁAW/ ŁABIGA JAN/ MEYSZTOWICZ WIESŁAW/ PROST EDMUND/ SAWICKI LEON/ STAFIŃSKI JAN/ STĘPNIEWSKI JERZY/ SZTABA JAN/ TOMASZEWSKI TADEUSZ/ UMIŃSKI STEFAN/ WIERZBICKI CZESŁAW/ ŻURAWSKI KAZIMIERZ

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_kumowa.jpgb_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_kumowa3.jpg

 

Napis: Ś.P./ POMORDOWANI W OŚWIĘCIMIU/ 1942 R./ BACKIEL ZBIGNIEW/ MIESZCZYŃSKI MIECZYSŁAW/ TERLECKI CZESŁAW/ PILARSKI MARIAN/ LEWCZUK STANISŁAW/ RÓŻYCKI ZBIGNIEW/ SKÓRZEWSKI STEFAN/ RUTA STEFAN/ KIJANKO JERZY/ KIERAT JERZY/ KAWIŃSKI JÓZEF/ GRODZICKI JÓZEF PODKOM. SKARB./ KAUTSCH ALFRED CHOR. 7 P.P.LEG./ ANDRZEJAK JAN/ TOKARSKI JAN/ KUBISIAK MICHAŁ/ SZYKUŁA BOLESŁAW/ WIĘZIENIE CHEŁM/ POPIELNICKI JÓZEF/ MYŚLIŃSKI ADAM/ WOJNARSKI STANISŁAW/ KUMOWA DOLINA 1940 R./ ZACHARJASIEWICZ TEOFIL/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie2_chelm_osw.jpg

Oprócz tego są tu jeszcze tablice poświęcone pojedynczym osobom, m.in. ks. Stanisławowi Dobrzańskiemu i ks. Stanisławowi Cieślikowi

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonnica_przy_bazylice_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Che%C5%82mie