Lublin - tablica pamiątkowa zjazdu zjednoczeniowego Związku Harcerstwa Polskiego

Lublin - tablica pamiątkowa zjazdu zjednoczeniowego Związku Harcerstwa Polskiego

Położenie: ul. Kapucyńska, skrzyżowanie z ul. Narutowicza
Budynek teatru im. J. Osterwy

Rok: 5 XI 1988

Napis: W 70 ROCZNICĘ/ ZJAZDU ZJEDNOCZENIOWEGO/ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO/ KTÓRY OBRADOWAŁ W TYM BUDYNKU/ 1 I 2 LISTOPADA 1918 R./ ZUCHY HARCERZE I INSTRUKTORZY ZHP/ LUBLIN 5 LISTOPADA 1988 R.

Najważniejsze uchwały zjazdu to:  "1. Polskie organizacje harcerskie byłego zaboru pruskiego, Małopolski, Rusi, Królestwa Kongresowego i Litwy łączą się w jeden samoistny, niezależny od żadnej innej instytucji Związek Harcerstwa Polskiego.
2. W celu przeprowadzenia tego połączenia Komisja tworzy Naczelną Radę Harcerską [...]". Tablica została wmurowana staraniem Kręgu Instruktorskiego „Szaniec" im. A. Kamińskiego.

Źródło:

  • http://lubelska.zhp.pl/index.php/aktualnosci2/85-lubelskie-zjazdy-zhp

 

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_lublin_harce.JPG