Tarnów - pomnik głaz upamiętniający erygowanie osiedla

Tarnów - pomnik głaz upamiętniający erygowanie osiedla

Położenie: zbieg ul. Czerwonej i Obrońców Lwowa

Rok: 1998

W 1934 r. utworzona została Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa - "Nasz Dom". Miała za zadanie budowę, na terenach przyfabrycznych jednorodzinnych domów własnościowych dla pracowników fabryki. Duże domy willowe dla najlepiej uposażonych, a małe dwurodzinne dla robotników. Osiedle z racji położenia zostało nazwane "Za Torem". 2 VI 1934 r. prezydent Ignacy Mościcki dokonał wmurowania aktu erekcyjnego pod budowlę osiedla. Akt erekcyjny został wydrukowany na skórze i ma następującą treść: "W imię Boże! W roku pańskim MCMXXXIV dnia 2 czerwca, kiedy Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej jest prof. Ignacy Mościcki; Prezesem Rady Ministrów jest Leon Kozłowski; Ministrem Przemysłu i Handlu jest Roma Górecki, przy poparciu Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie, których Rady Administracyjnej jest inż. Czesław Klarner, ich Naczelnym Dyrektorem jest inż. Romuald Wowkonowicz, Gminy Mościce Naczelnikiem jest inż. Stanisław Kubiński, staraniem spółdzielni pracowników umysłowych "Osiedle" i spółdzielni pracowników i robotników "Nasz Dom" po poświęceniu przez przewielebnego ordynariusza diecezji tarnowskiej X dr Franciszka Lisowskiego w obecności najdostojniejszego Prezydenta Rzeczpospolitej, kamień węgielny pod budowę osiedla pracowników w Mościcach kładziemy". Akt erekcyjny został umieszczony w kapsule z ołowiu, zabetonowany w specjalnym bloku i zakopany w ziemi. w 1998 r. staraniem mieszkańców osiedla w tym miejscu stanął głaz, upamiętniający fakt budowy osiedla oraz 80 lecie odzyskania niepodległości i obrony Lwowa.

Napis: ERYGOWANIE OSIEDLA/ AD 1934/ W 80 ROCZNICĘ/ ODZYSKANIA/ NIEPODLEGŁOŚCI/ I OBRONY LWOWA/ Mieszkańcy Mościc 1998

Źródło:

  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, Tarnów 2008

 

b_150_100_16777215_00_images_tarnow_tar_osiedle.jpg