Lublin - pomnik rozstrzelanych przez Niemców w XII 1939 r.

Lublin - pomnik rozstrzelanych przez Niemców w XII 1939 r.

Położenie: przy cmentarzu żydowskim na ul. Kalinowszczyzna

Data: 20 VI 2001

Projektant: Witold Marcewicz

Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem". Ma kształt surowego kamiennego bloku, na którym umieszczono tablicę inskrypcyjną. Wśród aresztowanych w listopadzie 1939 r. znalazło się m.in. 16 profesorów KUL, 36 profesorów lubelskich gimnazjów, 44 nauczycieli szkół powszechnych, 7 sędziów sądu apelacyjnego i okręgowego, 24 adwokatów i ponad 100 duchownych katolickich.

Napis: MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW/ WIĘŹNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO/ ROZSTRZELANMYCH PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA/ W DNIU 23 GRUDNIA 1939 R./STANISŁAW BRYŁA PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE/ JÓZEF DAŃKOWSKI STAROSTA LUBELSKI/ TADEUSZ ILLUKIEWICZ STAROSTA LUBARTOWSKI/ ANTONI KRZYŻANOWSKI DYR. GIMN. IM. W. ARCISZOWEJ W LUBLINIE/ EDWARD LIPSKI ADWOKAT/ CZESŁAW MARTYNIAK PROFESOR KUL/ TADEUSZ MONIEWSKI DYR. GIMN. IM. ST. STASZICA W LUBLINIE/ KS. MICHAŁ NIECHAJ WYKŁADOWCA KUL I SEMIN. DUCHOWNEGO/ WŁADYSLAW RUTKOWSKI ADWOKAT/ BOLESŁAW SEKUTOWICZ PREZES SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE/ STARANIEM STOWARZYSZENIA/ BYŁYCVH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH/ ZAMKU LUBELSKIEGO I POD ZEGAREM/ CZERWIEC 2001 R.

Stanisław Bryła (17 V 1888 - 23 XII 1939), urodził się w Krakowie, ukończył prawo we Lwowie w 1910 r. Po pracy we Lwowie, Hrubieszowie i Przasnyszu osiadł w Lublinie. W latach 1923 - 1926 był wojewodą lubelskim, a także pełnił różne funkcje w sądownictwie. Po wybuchu wojny 1939 wszedł w skład Komitetu Obrony Lublina, przyczynił się do uratowania przewiezionych z Warszawy do Lublina obrazów Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie Skargi. Aresztowany przez gestapo 9 września 1939, był więziony na Zamku Lubelskim, następnie rozstrzelany z grupą zakładników, reprezentujących elity lubelskie.

Bolesław Sekutowicz (19 VII 1881 - 23 XII 1939), urodził się w Warszawie, studia prawnicze ukończył w mieście rodzinnym. Od tego momentu pracował jako prawnik w Lublinie, dając się poznać jako człowiek zaangażowany w sprawy miasta i Polski oraz jako redaktor czasopisma "Dziennik".

Źródła:

  • http://www.uni.opole.pl/~ozog/pomnikipapieza/lublin/2001_kirkut.htm
  • http://www.zamek-lublin.pl/index.php?r=1568&l=pl&id=6883&x&PHPSESSID=e2d90920bee7c2326d31449410ea2a61

b_150_100_16777215_00_images_lubelskie_lublin_ofiary.jpg